POLITYKA PRYWATNOŚCI

Alexion Pharmaceuticals Inc jest częścią globalnej grupy firm AstraZeneca. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do spółki Alexion Pharmaceuticals Inc i jej podmiotów stowarzyszonych w odniesieniu do przetwarzania przez nią danych osobowych w związku z działaniami na dedykowanych stronach Alexion.com. Więcej informacji na temat globalnych standardów i praktyk prywatności grupy AstraZeneca można znaleźć tutaj w informacji na temat globalnych zasad prywatności AstraZeneca.

Witryna internetowa dla pacjentów „LAL-D obszerne materiały” (zwana dalej „witryną internetową”) stanowi źródło ogólnej edukacji informacji na temat choroby i wspierania społeczności pacjentów z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (LAL-D). Strona internetowa jest finansowana przez Alexion Pharmaceuticals, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich, Szwajcaria („firma Alexion”); i jest ona dostarczana przez Partizan Health Ltd., 31 Charlotte Road, Londyn, EC2A 3PB, Wielka Brytania. Strona ma na celu wspieranie i zapewnienie wskazówek pacjentom, u których zdiagnozowano LAL-D.

 

Cel witryny internetowej
  • Ogólne informacje o LAL-D
  • Informacje na temat postępowania dietetycznego w LAL-D (w tym przepisy kulinarne)
  • Informacje dla użytkowników witryny internetowej
1. Czy jakiekolwiek dane osobowe są gromadzone przez Alexion lub Partizan Health?

Za pośrednictwem witryny internetowej nie są przekazywane żadne dane osobowe ani do firmy Alexion, ani do Partizan Health. Jedynym przypadkiem, w którym dane osobowe mogą być gromadzone, jest sytuacja, w której użytkownik wysyła dane osobowe bezpośrednio do firmy Partizan lub Alexion; sugerujemy jednak użytkownikom, aby tego nie robili.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • W przypadkach, gdy użytkownicy wysyłają dane osobowe bezpośrednio do firmy Alexion lub Partizan Health w formie zapytania lub formularza kontaktowego, gromadzimy i przetwarzamy ich dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub przed zawarciem takiej umowy, co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na prośbę lub zapytanie użytkownika;
  • W przypadku korzystania z analitycznych plików cookie stron trzecich, takich jak Google Analytics, opieramy się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO — którego dane dotyczą, a który taką zgodę wyraził. Zgoda użytkownika jest rejestrowana za pośrednictwem banera zgody na pliki cookie dostępnego w tej witrynie tylko wtedy, gdy użytkownik zaakceptuje takie pliki cookie.
  • Kiedy używamy naszych plików cookie sesji i funkcjonalnych do zapamiętywania ustawień przeglądarki, języka i regionu, w tym strefy czasowej, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić użytkownikom przyjemne i spójne użytkowanie. Te pliki cookie nie wykorzystują danych osobowych, a jedynie zbiorcze i anonimowe informacje o użytkownikach.
3. Jak są wykorzystywane i przekazywane dane osobowe użytkowników?

Firma Alexion zleciła firmie Partizan Health jako dostawcy usług hosting, i zarządzanie witryną internetową w celu zapewnienia wsparcia technicznego i administracyjnego.

Zbieramy anonimowe informacje statystyczne (informacje niedotyczące użytkownika) na temat korzystania z tej witryny internetowej za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu dostępowym do sieci przez tę witrynę internetową, które pozwalają nam rozpoznać użytkownika i zachować jego preferencje, gdy ponownie odwiedza tę witrynę.

Używamy plików cookie w tej witrynie, aby:

  • kierować użytkowników do właściwego języka w witrynie internetowej;
  • dołożyć starań, aby witryna miała jednolity wygląd w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach;
  • śledzić zagregowane statystyki dotyczące odwiedzin w witrynie internetowej, co ma pomóc nam poprawić wydajność tej witryny.

Są to konkretne pliki cookie, których używamy w tej witrynie, wraz z informacjami na temat ich działania:

Legenda dotycząca plików cookie
Opis
AlertBoxClosed Ten plik cookie jest ustawiany przez strony internetowe korzystające z niektórych wersji rozwiązania firmy OneTrust zapewniającego zgodność z prawem w zakresie plików cookie. Jest ustawiany po tym, jak odwiedzający zobaczą informację o plikach cookie, a w niektórych przypadkach dopiero wtedy, gdy aktywnie zamkną tę informację.
ajs_anonymous_id Aby zapisać ostatnią wizytę. Celem jest prowadzenie statystyk.
OptanonConsent Aby zapisać preferencje dotyczące zgody na użycie plików cookie. Cel jest funkcjonalny.
bvfw-bypass-cookie Używany do tworzenia kopii zapasowych WordPress i w ramach bezpieczeństwa witryny.
pll_language Wykrywa język wyszukiwarki, aby ustawić go jako język domyślny.
_ga_HRJ8MX5QYG Celem tej funkcjonalności jest zapisywanie i zliczanie wyświetleń stron. Celem jest prowadzenie statystyk.
_ga Celem tej funkcjonalności jest zapisywanie i zliczanie wyświetleń stron. Celem jest prowadzenie statystyk.
_ga_DD7FLCXCMF Celem tej funkcjonalności jest zapisywanie i zliczanie wyświetleń stron. Celem jest prowadzenie statystyk.
OptanonConsent Celem tej funkcjonalności jest zapisanie preferencji dotyczących zgody na użycie plików cookie. Cel jest funkcjonalny.
wordpress_test_cookie Celem tej funkcjonalności jest odczytywanie, czy pliki cookie mogą być zamieszczane. Cel jest funkcjonalny.
OptanonAlertBoxClo Pozwala stronie nie wyświetlać użytkownikowi komunikatu więcej niż jeden raz. Czas działania tego piku cookie wynosi jeden rok.

Witryna korzysta również z usług analitycznych stron trzecich (takich jak Google Analytics) w celu dostarczenia anonimowych danych statystycznych (informacji niezwiązanych z użytkownikiem) na temat korzystania z witryny przez użytkownika, na przykład, aby dowiedzieć się, która strona internetowa skierowała użytkownika do witryny, zarejestrować, które strony odwiedził użytkownik lub jakie są tendencje w korzystaniu z witryny, a także aby udostępnić użytkownikowi określone funkcje. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google. Aby uniemożliwić Google Analytics wykorzystywanie informacji o użytkowniku do celów analitycznych, można zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-Out, który można pobrać tutaj.

4. Kontrole bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych użytkownika

Żadne dane osobowe nigdy nie będą udostępniane poza witrynę internetową, wszystkie zostaną objęte ochroną i będą dostępne wyłącznie dla użytkownika. Te dane osobowe nie mogą być przeglądane przez innych użytkowników ani pracowników ochrony zdrowia, chyba że użytkownik życzy sobie, aby te dane zostały udostępnione tym podmiotom. Te dane osobowe nie są udostępniane firmom Alexion ani Partizan Health.

Witryna dysponuje najnowocześniejszymi zabezpieczeniami mającymi na celu ochronę odwiedzających i użytkowników.

5. Przekazywanie danych

Firmy Alexion ani Partizan Health nie mają zamiaru gromadzić ani przekazywać żadnych danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dane osobowe (tj. zapytania, formularz kontaktowy itp.) zostaną przesłane bezpośrednio do firmy Alexion lub Partizan Health. Firma Alexion, będąc globalną firmą farmaceutyczną, dysponuje serwerami zlokalizowanymi poza Unią Europejską. Podczas przekazywania danych osobowych do jurysdykcji, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty, stosujemy standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej jako mechanizmy zabezpieczające wymagane przez art. 46 RODO. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli użytkownik dobrowolnie prześle dane osobowe firmie Alexion lub gdy jego dane osobowe są gromadzone przez firmę Alexion w celu rozwiązywania problemów lub w celach technicznych związanych z korzystaniem z tej witryny, ma on prawo zażądać dostępu lub informacji na temat swoich danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez Alexion, zażądać zablokowania, usunięcia lub sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać dostarczenia zbioru swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu elektronicznego. Firma Alexion nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika do profilowania lub podejmowania decyzji. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw kontaktując się przy użyciu poniższych danych osobowych.  

7. Dane kontaktowe

Jak wspomniano powyżej, firmom Alexion lub Partizan Health nie są przekazywane żadne dane osobowe, które pozwoliłyby na wyciągnięcie wniosków dotyczących osoby użytkownika. Firma Alexion jako właściciel witryny internetowej pełni rolę administratora danych, mimo że nie ma dostępu do żadnych danych osobowych. Dlatego też pytania ogólne można kierować na adres:

Partizan Health: 31 Charlotte Road, Londyn, EC2A 3PB Wielka Brytania

Firmy Alexion i AstraZeneca wyznaczyły inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzorowanie zgodności z przepisami UE i Wielkiej Brytanii dotyczącymi ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem [email protected], [email protected] lub pocztą na adres Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

Użytkownik ma zawsze prawo do składania zapytań lub skarg do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności, dlatego użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z nią, aby upewnić się, że ma dostęp do najnowszej wersji.

– Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2022 r.