INFORMACJE O LAL-D

Co to jest niedobór lizosomalnej kwaśnej lipazy (LAL-D)? Dowiedz się więcej o objawach podmiotowych, przedmiotowych i leczeniu LAL-D.

 

Co to jest LAL-D?

Co to jest LAL-D?

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej (LAL-D) jest rzadkim, postępującym i dziedzicznym schorzeniem spowodowanym mutacjami w genie LIPA, który jest odpowiedzialny za produkcję enzymu, kwaśnej…

Jakie są objawy przedmiotowe i podmiotowe LAL-D

Jakie są objawy przedmiotowe i podmiotowe LAL-D

The LAL enzyme plays a central role in breaking down certain fats and cholesterol. When there is a decrease or loss of the LAL enzyme, lipids and cholesterol do not get processed and get deposited…

Powikłania LAL-D

Powikłania LAL-D

LAL-D wpływa na wiele ważnych narządów, takich jak wątroba, układ krążenia, śledziona i przewód pokarmowy. W zasadzie większość osób z LAL-D doświadcza powikłań w więcej niż jednym narządzie…

Postępowanie w  LAL-D

Postępowanie w LAL-D

LAL-D można rozpoznać na podstawie wykazania niedoboru aktywności LAL lub potwierdzenia mutacji w genie LIPA[1]. Aktywność enzymu LAL określa się za pomocą enzymatycznego badania krwi …