Postępowanie w LAL-D

LAL-D można rozpoznać na podstawie wykazania niedoboru aktywności LAL lub potwierdzenia mutacji w genie LIPA[1]. Aktywność enzymu LAL określa się za pomocą enzymatycznego badania krwi [1]. Badania genetyczne umożliwiają scharakteryzowanie mutacji u osób z podejrzeniem LAL-D, ale u niektórych niemowląt mogą występować mutacje, które nie są wykrywane w rutynowych badaniach przesiewowych [1].

Niewyjaśnione nieprawidłowości związane z wątrobą i lipidami powinny sugerować podejrzenie LAL-D [3]. LAL-D jest chorobą postępującą, z szybką progresją u niektórych niemowląt, co wiąże się z poważnymi powikłaniami [3]. Dlatego też wczesne rozpoznanie i trafna diagnoza LAL-D mają kluczowe znaczenie [1].

Interwencje dietetyczne wraz z ciągłą opieką kliniczną są obecnie postrzegane jako integralna część postępowania w chorobie LAL-D [4]. Badania wykazały, że dieta niskotłuszczowa może pełnić rolę leczenia wspomagającego lub uzupełniającego [5]. Porozmawiaj z lekarzem na temat najlepszego sposobu postępowania w LAL-D.

Inne opcje postępowania obejmują:

Leki obniżające poziom lipidów

Leki te zwykle obniżają wysoki poziom cholesterolu — częste powikłanie u pacjentów z chorobą LAL-D. Istnieją jednak dowody na to, że uszkodzenie wątroby postępuje u pacjentów z LAL-D pomimo leczenia [1].

Przeszczep wątroby

Przeszczep wątroby może przynieść pacjentom z LAL-D ulgę w niewydolności wątroby, ale nie rozwiązuje problemu podstawowej przyczyny choroby i może nie powstrzymać postępów choroby w sercu i nerkach. Nie zapobiegnie również ryzyku wystąpienia innych ciężkich powikłań [1,3].

Przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT)

HSCT przeprowadzono u kilku niemowląt z LAL-D. Chociaż informacje na temat długoterminowych rezultatów są ograniczone, HSCT wiąże się z poważnymi powikłaniami [1].

 

Piśmiennictwo

  1. Reiner Ž, Guardamagna O, Nair D, et al. Lysosomal acid lipase deficiency — an under-recognized cause of dyslipidaemia and liver dysfunction. Atherosclerosis. 2014;235(1):21-30.
  2. Gralnek IM, Hays RD, Kilbourne A, et al. The impact of irritable bowel syndrome on health-related quality of life. Gastroenterology. 2000;119(3):654-660.
  3. Bernstein DL, Hülkova H, Bialer MG, et al. Cholesteryl ester storage disease: review of the findings in 135 reported patients with an underdiagnosed disease. J Hepatol. 2013;58(6):1230-1243.
  4. Cohen JL, Burfield J, Valdez-Gonzalez K, Samuels A, Stefanatos AK, Yudkoff M, Pedro H, Ficicioglu C. Early diagnosis of infantile-onset lysosomal acid lipase deficiency in the advent of available enzyme replacement therapy. Orphanet J Rare Dis. 2019 Aug 14;14(1):198
  5. Jones SA, Rojas-Caro S, Quinn AG, Friedman M, Marulkar S, Ezgu F, et al. Survival in infants treated with sebelipase alfa for lysosomal acid lipase deficiency: an open-label, multicenter, dose-escalation study. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):25.