Nadużywanie narkotyków

Informacje przedstawione w niniejszej witrynie nie mają na celu zastąpienia profesjonalnego wsparcia medycznego; należy zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej, jeśli zmagasz się z nadużywaniem substancji odurzających.

Niewłaściwe użycie lub nadużywanie substancji odurzających to zażywanie nielegalnych narkotyków, takich jak heroina i kokaina, lub niewłaściwe użycie dopuszczonych do obrotu leków, takich jak pochodne amfetaminy i opioidowe środki przeciwbólowe.

Osoby nadużywające narkotyków mogą być w stanie zmienić swoje zachowanie lub całkowicie zaprzestać używania narkotyków. Jednakże bardzo trudno przestać brać narkotyki, jeśli się już zacznie. Zależność od narkotyków lub uzależnienie występuje wtedy, gdy dana osoba nie może przestać brać narkotyków i nie może oprzeć się chęci ich zażywania, bez względu na to, jak wiele szkód mogą one wyrządzić — fizycznych, psychicznych, emocjonalnych lub finansowych[1]

Uzależnienie od narkotyków jest chorobą, która wpływa na mózg i zachowanie. Z czasem narkotyki zmieniają sposób działania mózgu, powodując ciągłą potrzebę lub intensywne łaknienie narkotyku i utratę samokontroli, co prowadzi do zachowań uzależniających.[1] Uzależnienie może wystąpić zarówno w przypadku legalnych leków, jak i nielegalnych narkotyków. [1,2]

Niekorzystne skutki nadużywania narkotyków

Nadużywanie legalnych leków lub nielegalnych narkotyków może spowodować poważne szkody dla organizmu i prowadzić do śmierci. Do niepożądanych następstw należą:[3]

 • zmniejszenie częstotliwości oddechu
 • gromadzenie się dwutlenku węgla we krwi (kwasica oddechowa)
 • gwałtowny rozpad uszkodzonych mięśni szkieletowych (rabdomioliza)
 • niewydolność nerek
 • uszkodzenie wątroby
 • podwyższona temperatura ciała (hipertermia)
 • napady (konwulsje) lub drgawki
 • zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Oprócz poważnych szkodliwych skutków fizycznych nadużywania i uzależnienie od narkotyków mają również poważny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne. Każdy powinien unikać nadużywania substancji psychoaktywnych lub niewłaściwego stosowania leków.

Dla osób z LAL-D szczególnie ważne jest, aby unikać nieprawidłowego używania lub nadużywania leków ze względu na niekorzystny wpływ zarówno choroby LAL-D, jak i leków na wątrobę i serce. Nadużywanie lub nieprawidłowe stosowania jakichkolwiek leków zwiększy ryzyko uszkodzenia wątroby i serca spowodowane przez LAL-D.

Piśmiennictwo

 1. Mayo Clinic. Drug addiction. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112
 2. Mandal A. What is drug abuse? Available at: https://www.news-medical.net/health/What-is-Drug-Abuse.aspx.
 3. Henry JA. Metabolic consequences of drug misuse. Br J Anaesth 2000;85:136–42.