Řešení diagnózy

Informace zde uvedené nemají nahradit odbornou lékařskou pomoc, pokud se potýkáte s pocity úzkosti, měli byste vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Je přirozené, že člověk, který žije s onemocněním LAL-D, pociťuje úzkost (obavy nebo strach) z toho, že trpí vzácným onemocněním nebo že musí dlouhodobě držet nízkotučnou dietu. Je důležité si uvědomit, že nejste sami, kdo má takové pocity, a že je to naprosto přirozená reakce.

Příznaky úzkosti se objevují i u lidí s jinými zdravotními potížemi, protože v rámci léčby musí dlouhodobě dodržovat omezenou dietu. Například lidé, kteří musí držet bezlepkovou dietu, mají vyšší míru úzkosti než běžná populace.[1]

Příznaky úzkosti

Úzkost může ovlivnit vaše fyzické nebo psychické pocity nebo chování, takže má řadu různých příznaků. Proto může být obtížné rozpoznat, zda je úzkost příčinou toho, že se cítíte nebo chováte jinak.[2]

Mezi fyzické příznaky patří následující:[2]

 • Rychlejší, nepravidelný nebo výraznější srdeční tep
 • Závratě nebo točení hlavy
 • Snížená chuť k jídlu
 • Bolest hlavy
 • Bolest na hrudi

Mezi psychické příznaky patří následující:[2]

 • Nervozita nebo pocit napětí
 • Pocit obav nebo strachu
 • Plačtivost
 • Neschopnost relaxovat
 • Nespavost (potíže se spánkem)

Mezi behaviorální příznaky patří následující:[2]

 • Neschopnost užívat si volný čas
 • Potíže s péčí o sebe
 • Potíže se soustředěním
 • Potíže se vztahy
Vypořádání se s pocity úzkosti

Pokud pociťujete úzkost nebo se obáváte, jak zvládnete dietu nebo jak ji budete držet, můžete vyzkoušet řadu věcí, které by vám mohly pomoci tyto pocity zmírnit. [2,3]

 • Používejte zklidňující dechová cvičení.
 • Používejte relaxační techniku, například jógu.
 • Používejte techniku všímavosti a bdělé pozornosti (mindfulness).
 • Vyzkoušejte fyzickou aktivitu, jako je chůze, běh nebo plavání, která vám pomůže uvolnit se.
 • Věnujte se koníčku nebo činnosti, která vás baví, například vaření, malování, pletení nebo práci se dřevem, protože vám to může pomoci uvolnit se.
  • K uvolnění vám může pomoci i to, že se můžete zúčastnit nějaké aktivity s rodinou nebo přáteli. Například společným vařením jídla nebo pečením koláče.
 • Zkuste si o svých pocitech promluvit s přítelem nebo členem rodiny.
 • Zkuste se obrátit na podpůrnou skupinu pacientů, kde si lidé navzájem pomáhají svými zkušenostmi.
 • Pokud si myslíte, že potřebujete odbornou pomoc, obraťte se na svého zdravotníka nebo poradce.

Pamatujte, že je přirozené, že máte pocity úzkosti, ale nejste sami, kdo je má. Pokud pociťujete úzkost nebo obavy, můžete udělat řadu věcí, které vám pomohou tyto pocity zvládnout nebo zmírnit. Pokud vám žádná z technik svépomoci nepomůže, určitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Literatura

 1. Häuser W, et al. Anxiety and depression in adult patients with celiac disease on a gluten-free diet. World J Gastroenterol 2010;16:2780-7.
 2. National Health Service (NHS). Anxiety, fear and panic. Available at: https://www.nhs.uk.
 3. No Panic. Hobbies can reduce anxiety and stress. Available at: nopanic.org.uk.