Užívání drog

Informace zde uvedené nemají nahradit odbornou lékařskou pomoc, pokud se potýkáte se závislostí na psychotropních látkách, měli byste vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Užívání drog nebo zneužívání psychotropních látek je užívání nelegálních drog, jako je heroin a kokain, nebo zneužívání legálních drog, jako jsou amfetaminy a opioidy proti bolesti. 

V případě zneužívání psychotropních látek mohou být lidé schopni změnit své chování nebo úplně přestat užívat drogy. Jakmile však člověk začne drogy užívat, může být velmi těžké s tím přestat. K drogové závislosti nebo návyku dochází tehdy, když člověk nedokáže přestat brát drogy a nedokáže odolat nutkání je brát bez ohledu na to, jakou škodu mu drogy mohou způsobit, ať už fyzickou, psychickou, emocionální nebo finanční.[1] 

Drogová závislost je nemoc, která ovlivňuje mozek a chování. Drogy časem mění fungování mozku, což vede k trvalé potřebě nebo intenzivní touze po droze a ztrátě sebekontroly, která vede k závislostnímu chování.[1] Závislost může vzniknout jak na legálních, tak na nelegálních drogách. [1,2]

Nežádoucí účinky zneužívání psychotropních látek

Zneužívání legálních drog nebo užívání nelegálních drog může způsobit vážné poškození organismu a může vést až k úmrtí. Mezi nepříznivé důsledky patří:[3]

  • Zpomalené dýchání (respirace)
  • Nahromadění oxidu uhličitého v krvi (respirační acidóza)
  • Rychlý rozpad poškozeného kosterního svalstva (rabdomyolýza)
  • Selhání ledvin
  • Poškození jater
  • Vysoká tělesná teplota (hypertermie)
  • Záchvaty křečí nebo křeče
  • Srdeční infarkt (infarkt myokardu)

Kromě závažných škodlivých fyzických účinků, které mají zneužívání psychotropních látek a drogová závislost na organismus, mají také vážné dopady na duševní a emocionální zdraví. Každý by se měl vyvarovat užívání drog nebo zneužívání psychotropních látek.

U osob s LAL-D je obzvláště důležité vyvarovat se užívání drog nebo zneužívání psychotropních látek, protože LAL-D i drogy mohou mít nepříznivý vliv na játra a srdce. Užívání drog nebo zneužívání psychotropních látek zvyšuje riziko poškození jater a srdce způsobené onemocněním LAL-D.

Literatura

1. Mayo Clinic. Drug addiction. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112
2. Mandal A. What is drug abuse? Available at: https://www.news-medical.net/health/What-is-Drug-Abuse.aspx.
3. Henry JA. Metabolic consequences of drug misuse. Br J Anaesth 2000;85:136–42.