ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Alexion Pharmaceuticals Inc je součástí globální skupiny společností AstraZeneca. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost Alexion Pharmaceuticals Inc a její přidružené společnosti co se týče zpracování osobních údajů v souvislosti s aktivitami na vyhrazených stránkách společnosti Alexion.com. Informace o globálních standardech a postupech společnosti AstraZeneca v oblasti ochrany osobních údajů si můžete přečíst v globálním oznámení společnosti AstraZeneca o ochraně osobních údajů zde.

Webové stránky pro pacienty „LAL-D Vaše cesta“ (dále jen „webové stránky“) jsou poskytovány jako zdroj obecného vzdělávání o onemocnění a na podporu komunity pacientů s nedostatkem lyzosomální kyselé lipázy (LAL-D). Tyto webové stránky financuje společnost Alexion Pharmaceuticals, Giesshübelstrasse 30, 8045 Curych, Švýcarsko („Alexion“) a poskytuje je společnost Partizan Health Ltd. („Partizan Health“), 31 Charlotte Road, Londýn, EC2A 3PB, Spojené království. Tyto webové stránky jsou určeny pro podporu a orientaci pacientů, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění LAL-D.

Účel webových stránek
  • Obecné informace o onemocnění LAL-D
  • Informace o dietě při onemocnění LAL-D (včetně receptů)
  • Informace pro uživatele webových stránek
1.Shromažďuje společnost Alexion nebo Partizan Health nějaké osobní údaje?

Webové stránky nepředávají společnosti Alexion ani Partizan Health žádné osobní údaje. Jediným případem, kdy mohou být osobní údaje shromažďovány, je situace, kdy uživatel zašle osobní údaje přímo společnosti Partizan nebo Alexion, což doporučujeme uživatelům nedělat.

2. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů
  • V případech, kdy zašlete osobní údaje přímo společnosti Alexion nebo Partizan Health formou dotazu nebo kontaktního formuláře, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo, před uzavřením takové smlouvy, v rozsahu potřebném k vyřízení a zodpovězení vaší žádosti nebo dotazu;
  • V případech, kdy používáme analytické soubory cookie třetích stran, jako je například Goggle Analytics, opíráme se o váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR – subjekt údajů nám poskytl svůj souhlas. Váš souhlas je zachycen prostřednictvím banneru se souhlasem se soubory cookie, který je k dispozici na těchto stránkách, pouze pokud tyto soubory cookie přijmete.
  • Když používáme naše relační a funkční soubory cookie první strany, abychom si zapamatovali nastavení vašeho prohlížeče, jazyk a region, včetně časového pásma, opíráme se o čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tedy náš oprávněný zájem poskytnout vám příjemné a konzistentní uživatelské prostředí. Tyto soubory cookie nepoužívají osobní údaje, ale pouze souhrnné a anonymní informace o uživateli.
3. Jak jsou vaše osobní údaje používány a předávány?

Společnost Alexion pověřila společnost Partizan Health jako poskytovatele služeb hostováním a správou webových stránek s cílem zajistit technickou a administrativní podporu.

Anonymní statistické informace (nikoli informace o konkrétních uživatelích) o používání těchto webových stránek shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou umístěny do počítače nebo jiného zařízení přistupujícího k webovým stránkám a které nám umožňují vás rozpoznat a zachovat vaše předvolby, když se vrátíte na naše webové stránky.

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookie k následujícím účelům:

  • nasměrovat uživatele na správný jazyk na webových stránkách;
  • zajistit konzistentní vzhled webových stránek v různých prohlížečích a zařízeních;
  • sledovat souhrnné statistiky o návštěvách webových stránek, které nám pomáhají zlepšovat jejich výkon.

Jedná se o konkrétní soubory cookie, které na těchto webových stránkách používáme, s informacemi o jejich funkcích:

Klíč cookie Popis
AlertBoxClosed Tento soubor cookie nastavují webové stránky, které používají určité verze řešení od společnosti OneTrust, která se vztahují k dodržování zákona o souborech cookie. Nastavuje se poté, co se návštěvníkům zobrazí informační oznámení o souborech cookie, a v některých případech pouze tehdy, když toto oznámení aktivně zavřou.
ajs_anonymous_id K uložení poslední návštěvy. Účelem je statistika.
OptanonConsent K uložení předvoleb souhlasu se soubory cookie. Účel je zajištění funkčnosti.
bvfw-bypass-cookie Slouží k zálohování systému WordPress a jako součást zabezpečení webových stránek.
pll_language Zjistí jazyk prohlížeče a nastaví ho jako výchozí jazyk.
_ga_HRJ8MX5QYG Funkce slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek. Účelem je statistika.
_ga Funkce slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek. Účelem je statistika.
_ga_DD7FLCXCMF Funkce slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek. Účelem je statistika.
OptanonConsent Funkce slouží k ukládání předvoleb souhlasu se soubory cookie. Účel je zajištění funkčnosti.
wordpress_test_cookie Funkce slouží k přečtení, zda lze ukládat soubory cookie. Účel je zajištění funkčnosti
OptanonAlertBoxClo Umožňuje, aby webová stránka nezobrazovala zprávu uživateli vícekrát než jednou. Životnost tohoto souboru cookie je jeden rok.

Webové stránky také využívají analytické služby třetích stran (například Google Analytics), které poskytují anonymní statistické údaje (informace, které nesouvisejí s konkrétním uživatelem) o vašem používání webových stránek, například abyste věděli, která webová stránka vás na webové stránky odkázala, pochopili, které stránky jste navštívili nebo jaké jsou trendy používání, a poskytli vám určité funkce. Chcete-li se dozvědět více o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů, seznamte se se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Google Analytics používala vaše údaje pro analýzu, můžete si nainstalovat příkaz Google Analytics Opt-Out Browser Add-on zde.

4. Bezpečnostní kontroly a ochrana vašich osobních údajů

Žádné osobní údaje nebudou nikdy sdíleny mimo webové stránky, které zůstávají chráněny a jsou k dispozici pouze uživateli. Tyto osobní údaje si nemůže prohlížet žádný jiný uživatel ani zdravotnický pracovník, pokud si uživatel nepřeje své údaje s těmito osobami sdílet. Tyto osobní údaje nejsou sdíleny se společností Alexion ani Partizan Health.

Webové stránky mají nejmodernější bezpečnostní opatření na ochranu návštěvníků a uživatelů.

5.Přenosy dat

Společnost Alexion ani Partizan Health nemají v úmyslu shromažďovat ani předávat vaše osobní údaje. Pokud tyto osobní údaje (tj. dotazy, kontaktní formulář atd.) nezasíláte přímo společnosti Alexion nebo Partizan Health. Alexion je globální farmaceutická společnost, která má servery umístěné mimo Evropskou unii. Při předávání osobních údajů do jurisdikcí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země, používáme standardní smluvní doložky Evropské komise jako ochranné mechanismy vyžadované článkem 46 nařízení GDPR.

6. Práva subjektů údajů

Pokud společnosti Alexion dobrovolně zašlete osobní údaje nebo pokud společnost Alexion shromažďuje vaše osobní údaje pro účely řešení problémů nebo pro technické účely používání těchto webových stránek, máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům shromážděným a používaným společností Alexion nebo o informace o nich, požádat o jejich zablokování, vymazání nebo o nesouhlas s jejich používáním. Máte také právo požádat o soubor svých osobních údajů ve strojově čitelném formátu. Společnost Alexion nepoužívá vaše osobní údaje k vytváření profilů ani k přijímání rozhodnutí. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím níže uvedené sekce Kontaktní údaje.

7. Kontaktní údaje

Jak bylo uvedeno výše, společnosti Alexion ani společnosti Partizan Health nejsou předány žádné osobní údaje, které by umožnily vyvozovat závěry o vaší osobě. Společnost Alexion je jako vlastník webových stránek správcem údajů, i když nemá přístup k žádným osobním údajům. Proto se v případě obecných dotazů můžete obrátit na:

Partizan Health na adrese: 31 Charlotte Road, Londýn, EC2A 3PB Spojené království

Společnosti AlexionAstraZeneca jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za dohled nad dodržováním zákonů EU a UK o ochraně osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adresách [email protected], [email protected]nebo poštou na Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA v případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních dat.

Vždy máte právo vznést dotaz nebo podat stížnost u místního dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně změnit; proto vás žádáme, abyste se občas vrátili a ujistili se, že znáte jeho nejnovější verzi.

– Naposledy aktualizováno: Srpen 2022