LAL-D בדרך שלך

קבלו עוד מידע כיצד להישאר

מעודכנים ולמלא תפקיד פעיל

הגישה והשימוש באתר זה, כפי שמוגש ע"י אלקסיון פארמה ישראל בע"מ, מיועדים באופן בלעדי לטריטוריה של ישראל וכפופים לכל החוקים והתקנות החלים בה. בכניסה וגלישה באתר זה מכל מקום אחר, הנך מקבל/ת על עצמך, ללא כל מגבלה או סייג, כי המידע הכלול באתר זה עלול שלא להיות תואם את החוקים והתקנות החלים במדינה שלך. לשון הטקסט באתר זה אינה מופנית למין זה או אחר. כל המתכונים הכלולים באתר זה מיועדים לשימוש על ידי קהל מקומי ומתורגמים ממקור זר, ועל כן ייתכן שחלק מהמרכיבים הנדרשים אינם זמינים בישראל. בנוסף, על משתמשי האתר לוודא את מגבלות הכשרות הרלוונטיות. כל המידע המצוי באתר זה מובא למשתמשי האתר כשירות לציבור בחסות חברת אלקסיון פארמה ישראל בע"מ; השימוש באתר זה או במידע הכלול בו הינו מרצון בלבד.

אתר זה נוצר בשיתוף פעולה עם קבוצת המטופלים הספרדית LAL-D, ה-AELALD, ד"ר חווייר דה לאס הראס (Dr. Javier De Las Heras) – היחידה למטבוליזם בילדים, אוניברסיטת חבל הבסקים, ספרד (University of the Basque Country (Spain)) וגב' סליה רודריגז-בורחבד (Cèlia Rodríguez-Borjabad) – דיאטנית רשומה ביחידת הרפואה של כלי הדם ומטבוליזם (Vascular Medicine and Metabolism Unit), בית החולים האוניברסיטאי סן חואן (Sant Joan), אוניברסיטת רובירה אי-וירג'ילי ( Rovira i Virgili University). IISPV. CIBERDEM. ראוס (ספרד).